Bioest je dobrodelno Združenje.

Letni sejem sloni na dolgoletni izkušnji , ki so jo prostovoljci pridobili z bogato mrežo sodelovanj s posamezniki in društvi.

Bioest je vsa ta leta ohranil svojo avtonomijo in se izogibal vsakršnega finansiranja in sponzorja. Temeljni kamen Združenja predstavlja popolna ekonomska in upravna neodvisnost.

Članarine krijejo organizacijske stroške: davek na uporabo javnih tal, upravne stroške, plačilo za glasbene in gledališke animacije.

Morebiten dobiček pripomore kritju nadaljnih sejmov ali kulturnih in socialnih pobud, ki slonijo na podobnih temeljih združenja.