Gosti male obrtnike, pridelovalce in društva, ki delujejo v ekološkem, etičnem in naravovarstvenem področju iz Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške.

Namen sejma je predstaviti širši javnosti majhne stvarnosti, predvsem tiste, ki so na začetku njihovega delovanja in se še ne zavedajo požrešnosti trga.

Na trgu se alternativna mikroekonomija prepleta z obširno mrežo dobrodelnih društev, naravovarstvenih skupin, fairtrade trgovin, združenj, ki se ukvarjajo z naravnim zdravljenjem, etično ekonomijo, kritično kulturo.

Ospita piccoli produttori – sia nel campo dell’agricoltura ecologica che dell’artigianato biocompatibile – provenienti da Italia, Austria, Slovenia e Croazia.

L’intento è quello di offrire uno spazio pubblico a piccole realtà, spesso agli inizi del loro lavoro, estranee alle dinamiche fagocitanti del mercato.

Esempi di microeconomia alternativa – con loro, a condividere la piazza, una vasta gamma di associazioni cittadine impegnate nel campo dell’accoglienza, solidarietà, economia alternativa, salute naturale, cultura critica.