[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row” make_fullwidth=”on” use_custom_width=”off” use_grid_padding=”on” width_unit=”on” padding_mobile=”off” allow_player_pause=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” make_equal=”off” column_padding_mobile=”on”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”titolo” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

PRAVILNIK IN PREDPISI MANIFESTACIJE

[/tm_pb_text][tm_pb_accordion admin_label=”voci regolamento” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [tm_pb_accordion_item title=”1. Kraj in urnik pobud”]

 

 1. Upravni odbor odloča kraj in datum manifestacije, ki se lahko spremenita glede na teritorialne razpoložljivosti in organizacijske potrebe.
 2. Običajno so urniki: sobota 8-21 in nedelja 8.30-20. Spremeni se glede na letni čas, organizacijske potrebe ali vezanost na organizacijo, ki gosti Bioest. Združenje bo sporočilo katerokoli spremembo, ki se je bodo udeleženci držali.
 3. Brez predčasnega sporočila se bo manifestacija vršila s katerikoli vremenom.

 

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”2. Vpisnine in plačila”]

 

 1. Za udeležbo manifestacij, ki jih organizira Združenje Bioest je potrebna vpisnina v Združenje in njeno plačilo: vsi udeleženci razstavljalci in združenja) morajo poravnati vpisnino.
 2. Poleg vpisnine se trgovci (kdorkoli trži) obvezujejo, da doplačajo nekatere stroške za društveno dejavnost
 3. Dobrodelna združenja in društva, ki se bavijo z brezplačnimi dejavnostmi in se ne ukvarjajo z direktno ali indirektno prodajo imajo pravico do razstavnega prostora 3m x 3m: zaradi organizacijskih potreb se ta prostor lahko zmanjša na 2m x 2m. Razstavljalci, ki potrebujejo večji prostor morajo to jasno izjaviti v vpisnici. Upravni odbor bo na želje privolil glede na razpoložljivost mest.
 4. Razstavljalci (pridelovalci in obrtniki) lahko povprašajo za priključitev na elektriko. Upravni odbor bo sporočil navodila za uporabo. Združenje ne nudi električnih podaljškov (svetujemo, da imate vsaj 15-20m podaljška), priklopnikov (še posebno iz industrijskih v neindustrijske, slovenske v italijanske), multiplo priključkov, električnih razdelilcev itd. Elektrika je na razpolago razstavljalcem, ki jo nujno potrebujejo, ker se jim blago lahko pokvari (npr. hladilniki) in NE za razsvetljavo. Za različno uporabo električne napeljave, naj razstavljalec obrazloži potrebe v vpisni poli in naj se predčasno dogovori z organizatorji.
 5. Naprošamo razstavljalce, katerih razstavni prostor je viden iz več strani, da se držijo velikosti 3m x 3m.
 6. Vpisnino plačate samo po prejemu potrdila o vpisu v Združenje, pred pretekom plačilnega roka in kot je navedeno na prošnji ali potrdilu o vpisu. Razvidna morata biti ime oz. naziv društva in nakazilo »Vpisnina za leto 20………«.
 7. Upravni odbor mora odobriti vpisno prošnjo, samo plačilo vpisnine NE daje pravice do razstavljanja.
 8. V primeru, da Združenje zavrne vpisnino, se obvezuje povrnitve plačila vpisnine, ki jo je udeleženec že plačal.

 

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”3. Razstavni prostori”]

 

 1. Dostop s svojim lastnim prevoznim sredstvom je dovoljen med 7 in 9 uro prvega dne in po zaprtju sejma zadnji dan.
 2. Udeleženci morajo sami poskrbeti za potrebni material pri razstavljanju lastne dejavnosti (mize, sončne dežnike itd.). Priporočamo še posebno pozornost na trdno in stabilno postavitev dežnikov, stojal in drugega materiala, ker na tem območju lahko zapiha močna burja.
 3. Posebno pozornost posvetite pripravi razstavnega prostora in informacijam razstavljenih izdelkov. Jasno prikažite pridelovalni proces, kakovost pridelkov, in uporabljene materiale z letaki, informativnimi brošurami in obrazložite način s katerim ste prišli do razstavljenih izdelkov in vaše dejavnosti.
 4. Razstavljalec ne bo zasedel drugega prostora, kot tistega, ki mu ga organizatorji namenijo: razne potrebe in spremembe morajo biti predčasno dogovorjene z upravnim odborom.
 5. Upravni odbor izrecno določuje in podeljuje razstavne prostore. Skuša Vam ugoditi pri najrazličnejših potrebah in za to prosi za vaše sodelovanje in razpoložljivost, še posebno z zgodnjim prihodom na kraj manifestacije in s spoštovanjem navodil za postavitev stojnic.
 6. Navodila za dohod na razstavni prostor ne bodo sledila prihodu udeležencev a, bodo določena na osnovi možnosti premikanja po razstavišču.
 7. Informacije za dohod na razstavni prostor, dobite pri upravnem odboru, kontaktni osebi za Slovenijo ali na mapi na spletni strani Bioest-a.
 8. Prosimo Vas, da za sabo pustite čist prostor na katerem ste razstavljali in da odnesete smeti v zaboje za odlaganje ali pustite vreče pri zabojih, če so že ti polni.
 9. Vsi razstavljalci morajo na svojem razstavnem prostoru izpostaviti na vidnem prostoru napis “Bioest” in prepoznavno številko, ki vam ga bo ob prihodu izročilo Združenje.

 

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”4. Documentacija”]

 

Vsak mora s seboj na trgu imeti (kopijo nujno predložite vpisni poli):

 1. Pridelovalci in kmetje:
  • Potrdilo kvalifikacije pridelovalca (zakon 59/63)
  • Potrdilo o ekološkem pridelovanju/kmetovanju in značko Biodar, Demeter ali podobno.
  • Samoizjava ali izjava občine oz. župana, ki potrjuje pridelovanje prodanih izdelkov na določenem ozemlju in imajo dovoljenje za trženje
  • Samoizjava o lastni dejavnosti, kraju, načinu pridelave, predelave in pridobljenih pridelkih
  • Model MAT: začasno dovoljenje za trženje prehrambenih izdelkov, kot po zakonu CE 852/2004
 2. Obrtniki:
  • Vpis v državno ali občinsko zbornico, ki potrjuje obrtniško delovanje (v Italiji – Trgovinska zbornica).
  • Za potujoče trgovce- potrdilo o potujočem trgovanju in obvezna izdaja računa.
  • Samoizjava. Samoizjava o hobistični dejavnosti poslana občini, kjer bivate
  • Samoizjava o lastni dejavnosti, kraju, načinu predelave, uporabljenih materialih in njihovem poreklu z morebitnim eko potrdilom in s potrdilom o ne strupenosti
 3. Društva:
  • kopija štatuta;
  • nel caso venga effettuata attività di vendita deve essere allegata la stessa documentazione dei punti 1 o 2 a seconda dell’attività svolta.
 4. Vsi:
  • Kopija plačilnega lista in/ali nakazila za vpis v Združenje Bioest

 

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”5. Značilnosti izdelkov”]

 

Namen sejma je podpiranje manjših, ekoloških pridelovalcev in obrnikov.

 1. Jestvine:
  • Pridelki morajo biti le ekološkega ali biološko dinamičnega izvora, permakulture ali v fazi preusmeritve s potrdilom pristojnih organov.
  • Razstavlja se sezonske pridelke.
  • Razvidna naj bo informativna kartica o kraju, starosti ekološke ali biološko dinamične pridelave ali datumu začetne preusmeritve.
  • V primeru predelanih proizvodov bo morala informativna kartica vsebovati tudi način predelave.
  • Mali kmetje lahko izdajo samoizjavo na kateri bosta razvidna način samoproizvodnje in samopredelave.
  • Izdelki živalskega izvora niso dovoljeni ne kot prehrana in niti kot obrtni proizvodi.
 2. Obrtni izdelki:
  • Sprejeti so obrtniki, ki so sami proizvedli svoje izdelke z ročnimi tehnikami.
  • Izključeni so izdelki, ki so izdelani serjisko, mehansko ali s pomočjo kalupov.
  • Uporaba strupenih snovi ni dovoljena.
  • Uporaba sintetičnih barvil, lakov, polpredelanih in nenaravnih materialov ali z dodatki produktov kemijske sinteze ni dovoljena.
  • Uporaba materialov, ki spuščajo strupene snovi ni dovoljena.
  • Izdelki, ki izhajajo iz ponovne uporabe odpadnega ali recikliranega materiala so dobrodošli.
 3. Embalaža:
  • Priporočamo uporabo recikliranega papirja in papirnatih vrečk in izogibajte se plastičnih torbic

 

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”6. Orodje”]

 1. Tehnice morajo biti neto tarirane, znamke morajo biti skladne z zakonskimi predpisi in nuditi morajo vse informacije o kakovosti izdelkov.
 2. Cene morajo biti jasno prikazane.
 3. Udeleženci poskrbijo za orodje in sredstva, ki jih potrebujejo pri razstavljanju lastnih izdelkov in za plakat na katerem je razvidno ime ali naziv proizvajalca in kraj proizvodnje.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”7. Odgovornost”]

 

 1. .Združenje jamči autorizacijo za organizacijo sejma in uporabo javnih tal. Udeleženci so odgovorni za davčne, administrativne in zdravstvene zakonske predpise.
 2. Združenje ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo na ljudi, živali ali stvari za katere ni dirktno zanje obdolžljivo.
 3. Kar ni posebej omenjeno v pravilniku je podvrženo splošnim in posebnim dotičnim zakonskim predpisom
 4. Združenje Bioest ni nikjer in v nobenem primeru odgovorno za verodostojnost izjav in veljavnost predstavljene dokumentacije: upravni odbor po razvidnih lažnih podatkih, tudi po sprejetju člana, si zagotavlja nepreklicno pravico da izključi udeleženca ali zavrne vpis za letošnje leto in/ali naslednja leta. Sprejeta odločba bo lahko veljala tudi za prihodnje prošnje.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”8. Zajamčenje zasebnosti”]

V skladu s 13. členom zakonskega odloka 196/2003- zakona o varstvu osebnih podatkov – sporočamo, da kdor se vpiše ali sodeluje z web – dejavnostjo Združenja Bioest, na telematskem naslovu z začetno stranjo http://www.bioest.org, bodo nudeni podatki uključeni v datoteki. Datoteko ureja »kodeks o zaščiti osebnih podatkov« (196/2003) in jo upravlja Združenje Bioest, ki zanjo jamči zadržanost.

V skladu z navedenim zakonom bo obdelava osebnih in občutljivih podatkovpotekala na osnovi načel korektnosti, dovoljenosti, prozornosti in preglednosti pri čemer se ščitijo zasebnost in pravice.

V skladu s 7. in 13. členom zgoraj navedenega zakona posredujemo naslednje informacije:

 1. Prejete podatke bomo uporabljali z naslednjimi nameni: odposlanje informativnega materiala in reklamnega gradiva za tečaje, seminarje in izobraževalne dejavnosti, ki jih organizira Združenje Bioest.
 2. Obdelava podatkov se izvaja s pomočjo primernih sredstev: strojno ali drugo programsko opremo, ročno – pisno v spoštovanju minimalnih varnostnih mej v skladu s Tehničnim zakonikom. Priponka B ob tekstu na zasebnost.
 3. Osebni podatki so ločeni v obvezne in fakultativne , kot izhaja iz vpisnega postopka in prošnje za aktivacijo nudenih servisov. Obvezni podatki, ki jih boste posredovali, za zgoraj navedene namene bodo namenjeni izključno izvajanju servisa. V primeru pomanjkanja podatkov označenih kot obvezni, ne bomo mogli nuditi delno ali v celoti zahtevane storitve, brez odgovornosti za Združenje Bioest.
 4. Podatki ne bodo posredovani drugim v spoštovanju spodaj omenjenega zakona.
 5. Odgovorni za obdelavo osebnih podatkov je Združenje Associazione Bioest – Gruppo Ecologista Naturista s sedežem v ul.Porta 72, 34100 Trst
 6. Na odgovornega obdelave se lahko obrnete za uveljavitev svojih pravic na osnovi 7. člena Zakonskega odloka 196/2003.
 7. Odgovorni za obdelavo podatkov je zakoniti predstavnik Združenja
 8. V skladu s 7. členom Zakonskega odloka 196/2003, uporabnik ima pravico do:
  1. Prejetja informaciji o obstoju osebnih podatkov, ki ga zadevajo.
  2. Posodobitve, poprave ali če ga to zanima izpopolnitve podatkov
  3. Izbrisa, anonimne spremembe ali blokiranja podatkov obdelanih v nasprotju z zakonom
  4. Potrdila o tem, da so bile osebe obveščene tudi glede vsebine, katerim so bili podatki sporočeni ali razkriti, z izjemo primerov, v katerih bi izpolnitve te zahteve bila nemogoča oz. bi bila za njeno izpolnitev potrebna uporaba sredstev, ki je izrazito nesorazmerna glede na zaščiteno pravico.
  5. Uporabnik ima pravico, da delno ali v celoti ugovori iz zakonitih razlogov obdelovanju osebnih podatkov, ki ga zadevajo,
  6. čeprav so skladni z namenom

Za uveljavitev pravic, ki jih predvideva 7. Člen in so zgoraj navedeni, bo moral uporabnik predložiti pisno prošnjo na info@bioest.org ali priporočeno pismo na naslov

Associazione Bioest – Gruppo Ecologista Naturista
via dei Porta 72, 34100 Trieste
Alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento dati.

[/tm_pb_accordion_item] [/tm_pb_accordion][tm_pb_text admin_label=”firma” text_orientation=”right” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Il Direttivo

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]